شَلِم ئه‌تا ریشه‌ای سوزی هسته گه ون رنگ بنفش و اسپه هسته. شلم فراوون خواص دارنه و از مهم سوزی‌ئون بشمارده وونه.

دوری پلی شلم کته

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Turnip»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۲ تیر ۱۳۹۶).