اصلی منوی ِوا هاکردن

جیمی ویلز - زبان‌های دیگر

جیمی ویلز در ۱۶۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا جیمی ویلز

زبان‌ها