جیمی ویلز - زبان‌های دیگر

جیمی ویلز در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا جیمی ویلز

زبان‌ها