شهریور: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{شهریور}} '''شهریور''' هجری شمسی ره ششمین ما هَسّه و تبری یکم کرچه ما|۱ کرچه م...» ایجاد کرد)
 
{{شهریور}}
'''شهریور''' [[هجری شمسی]]، ره ششمین ما هَسّه و [[تبری تقویم|تبری]] [[یکماول کرچه ما|۱]] [[کرچه ما]] - [[سیماول کرچههره ما|۳۰۱]] کرچه[[هره ما]] جه بِرایری کِنده.
 
{{هجری شمسی ماه‌ئون}}
۱٬۰۱۹

ویرایش