تبری تقویم: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
جز (وردگاردنی‌یه بیّه.)
 
== شروع سال ==
هرسال روز [[اول فردینه ما|۱ فردینه ما]] تبری تقویم رِه اتا سال اضافه وانه. اسا سال {{امسال تبری}} تبری هسته. اینتا روز [[۲ مرداد]] [[هجری شمسی]] یا ۲۴/۲۵ جولای ِمیلادی جه برابری کانده.
 
تبری تقویم ِسرسال کبیسه‌گیری چارساله وسّه، شمسی تقویم جه ات‌کمه فرق و فَسِل کارده و ات‌کمه خوردته بی‌یه و زمونی که ۲ مرداد ما شمسی جه عیدی برسی‌یه، وه ره شمسی تقویم جه هماهنگ هاکردنه و ونه سرسال ره اتجا اسّانینه.
{| class="wikitable"
|-
! ماههای تبری!! معادل [[هجری شمسی تقویم|شمسی]]
|-
| ۱ - فردینه ما || [[۲ مرداد]] تا- ۳۱ مرداد
|-
| ۲ - کرچه ما || ۱ شهریور تا- ۳۰ شهریور
|-
| ۳ - هره ما || ۳۱ شهریور تا- ۲۹ مهر
|-
| ۴ - تیر ما || ۳۰ مهر - ۲۹ آبان
|-
| ۵ - ملاره ما || ۳۰ آبان تا- ۲۹ آذر
|-
| ۶ - شروینه ما || ۳۰ آذر تا- ۲۹ دی
|-
| ۷ - میر ما || ۳۰ دی تا- ۲۹ بهمن
|-
| ۸ - اونه ما || ۳۰ بهمن تا- ۲۹ اسفند
|-
| «شیشک» {{خط سر}}«پیتک» || ۳۰ اسفند{{خط سر}}۱ تا- ۵ فرودین
|-
| ۹ - ارکه ما || ۶ فرودین تا- ۴ اردیبهشت
|-
| ۱۰- دِه ما || ۵ اردیبهشت تا- ۳ خرداد
|-
| ۱۱- وهنه ما || ۴ خرداد تا- ۲ تیر
|-
| ۱۲- نوروز ما || ۳ تیر تا- ۱ مرداد
|}
 
۸۱۰

ویرایش