افغانستان: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: ''' افخانئون''' اتا کشور هسه که میونی آسیا دله دره. اینتا کشور هماسینون شمال ور جا تاجیکئون، [[او...)
 
''' افخانئون''' (یا افخانه‌ستون) اتا کشور هسه که میونی [[آسیا]] دله دره. اینتا کشور هماسینون شمال ور جا [[تاجیکئون]]، [[اوزبکئون]] ئو[[تورکمنئون]] هسنه.ونه دیگه همساینون نوم [[ئیران]] غرب ور [[پاکئون]] جنوب ور ئو [[چین]] شرق ور هسنه.افخانئون اتا ایرانیج زوون کشور هسه.ونه ویشتر مردم ایرانیج ئو موسلمون هسنه.
==جوغرافی==
افخانئون کول دله اتا کوهستونی کشور هسه.اینتا کشور گت کوهون نوم [[هیندوکوش]] ئو [[سولیمان]] هسه.ونه گتی 652000 کیلومتر مروبع هسه ئو 21 میلیون نفر جمعیت دارنه.ونه گت رودون نوم [[آمودریا]]، [[کابول]]، [[هریرورد]] ئو [[هیرمند]] هسه.اینتا کشور نیشته گا [[کابول]] هسه.ونه دیگه گت شهورن نوم هسه:[[قندهار]]، [[هرات]]، [[مزارشریف]] ئو [[غزنین]].
۱٬۱۷۳

ویرایش