مین نان: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید حاوی «انگشتدان|مین نان لهجه‌ئون '''مین نان''' (ساده چینی جه: 闽南语; سن...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «انگشتدان|مین نان لهجه‌ئون '''مین نان''' (ساده چینی جه: 闽南语; سن...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)