کارور گپ:جواد: نسخه‌ئون ِفرق

{{بک|:::::}}دقیقا مشکل همین ساختنشان است و رده قرمز هم که به درد خواننده نمیخورد، آیا رج:ایران روستائون را میتوان به تمام مقالات از این دست اضافه کرد؟--[[User:Mahan|<font color="Navy" size="4" face="Pristina">'''MaHaN'''</font>]] <sup>[[user talk:Mahan|<font color="padding" size="2" face="Courier Lucida Console"> '''MSG'''</font>]]</sup> ‏ ‏۲۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۹ (UTC)
:نیازی به این کار نیست ، ساخت این تعداد رده دستی چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد با ربات که جای خود دارد.این کار هم که می گویید کاری ندارد.ولی نیازی نیست [[کارور:جواد|جواد]] ([[کارور گپ:جواد|بحث]]) ‏۲۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۹ (UTC)
::متاسفانه در اینجا اصلا فضای کار گروهی وجود ندارد (به همان دلایلی که خودتان میدانید) وگرنه میشد با همکاری تعدادی از دوستان تمام 8 هزار و خرده ای مقاله این ویکی را از بسیاری جهات منجمله رده ارتقا بخشید اما در حال حاضر این همه بحث و سخن بیهوده است زیرا راه به جایی نخواهد برد. خوشحالم که در حال حاضر حداقل یک کاربر مثل شما بی‌غرض فکر رشد و ارتقای اینجاست :) دوستدار شما--[[User:Mahan|<font color="Navy" size="4" face="Pristina">'''MaHaN'''</font>]] <sup>[[user talk:Mahan|<font color="padding" size="2" face="Courier Lucida Console"> '''MSG'''</font>]]</sup> ‏ ‏۲۳ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)
۱۴۵

ویرایش