وگ: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
{{بدون منبع}}
وگ (vag) ئه مه طبری زیوون (مازندرانی) فارسی ره [[:fa:قورباغه|قورباغه]] معنی ده نه.
دار وگ که دو جز دار+وگ ره وونه، [[دار]] که شه فارسی درخت ره وونه و وگ دِرِس بی‌یی، داروگ فارسی ره [[:fa:قورباغه درختی|قورباغه درختی]] معنی دِنه.
۹۷۴

ویرایش