ژرمنی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ژرمنی''' اتا ازچلّه زبونونزوونون اوروپاییاروپایی جه هسه که غرب و میونی اوروپااروپای یدرون دلهونجه ورهگپ گبزنّه. زننه.اینتا زبونزوون شه چندتاچنتا شاخهچلّه بونه که وشون نوم :وونه.
{{ژرمنی زوونون}}
*[[اینگلیسی]]،
*[[فرانسوی]]،
*[[آلمانی]]،
*[[نروژی]]،
*[[سوئدی]]،
*[[فنلاندی]]
و... هسه.
==دییه لینکون==
 
[[category رج:زوون]]
 
[[fa:زبان‌های ژرمنی]]