سوئدی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
سوئد ادبیات موعاصر دوره دله سعی کرده که عادی مردم زندگی درباره بوئه. بنویشت کرونی اینجوری بنوشتنه وشون نوم بیه: گوستاو هیلستروم واین فاگنر، آلبرت آنجستروم، دان آندرسون، ایفا لوجوهانسون و هنری مارتسون بینه.
 
{{ژرمنی زوونون}}
 
[[رج:سوئد]]