اینگلیسی زوون: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصۀ ویرایش
اوسترالیا ادبیات میلادی نوزدهومی قرن دله اینگلیس ادبیات په رووی جا پا بیته. اون دوره شرگوئون مثل جوپتین جورج،بارون فیلد و لینوبل میشل همه شون اینگلیسی شرگوئون جا په رووی کردنه.
اوسترالیا سیوا ادیبات تشارلزهاربور دست پا بیته و ونه اتا ت شرگو بیه که ونه شرون طبیعت درباره بیه.بعد هم تشارلز کنجزلی اوسترالیایی محلی داستان ئون ره بنویشته. اوسترالیا ملی شرگو با ونه ملی بنویشت کر پاترسون و مارکوس کلارک بینه. اوسترالیا ادبیات اوج دوره میلادی بیستوم قرن بیه که اینتا دوره گت‌ترین ادیبون کاترین سوزانا برشارد و هنری هاندل ریچارد سون بینه. اینتا دروه باخی شرگوئون و بنویشت کرون جا بونه س.چ.بونان ،هیورمک.ری و آلن مارشال جا نوم بوردن که اینتا آخری با ایکه هردتا لینگ جا فلج بیه ولی اتا گت روحیه داشته و خله گت ادیب بیه.
 
== منابع ==
* فارسی ویکی‌پدیا
 
{{شابلون:انگلیسی_زبون}}
 
[[رج:زوون]]