هود (سوره): نسخه‌ئون ِفرق

صفحهٔ جدید: اينتا سوره مكه ی دله نازل بهییه و ۱۲۳ تا آيه داینه. ==وابسته جستار‌ون == *قرآن *[[قرآن ِسوره ئون...
(صفحهٔ جدید: اينتا سوره مكه ی دله نازل بهییه و ۱۲۳ تا آيه داینه. ==وابسته جستار‌ون == *قرآن *[[قرآن ِسوره ئون...)
(بدون تفاوت)
۳٬۵۴۶

ویرایش