ویکی‌پدیا:خار بنویشته/اینتیخاب: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
__NEWSECTIONLINK__
{{ویکیپدیاویکی‌پدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/سر}}
<!--
این صفحه دله موستقیماً بخشی جدید نسازین! اینتا وسّه که مقاله‌یی ره به عونوان خار بنویشته انتخاب هاکنین، الگوی {{پیشنهاد خار بین}} ره به بالای اون مقاله اضافه هاکنین، بعدأ روی پیوندی که الگو دله به رنگ قرمز هسته کلی هکنین و در زیرصفحهٔ جدیدی که باز وانه ره بسازین. سپس زیر‌صفحه ره به صورت {{ویکیپدیاویکی‌پدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/زیر صفحه}} به این صفحه اضافه هکنین.
***************************
مثال:
== [[پرچم ایران]] ==
{{ویکیپدیاویکی‌پدیا:خار بنویشته/اینتیخاب/پرچم ایران}}
 
-->
۲۱٬۵۳۲

ویرایش