۳۰ اسفند: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: اگِر سال کبیسه بوئه 30 اسفند ماه ره شیشک گِنّه .)
 
اگِر سال کبیسه بوئه 30 اسفند ماهپنجک ره اتا روز اضافه کننه و وره [[شیشک]] گِنّهگِننه .
 
== خور دکتون / xaver daketun ==
 
== بزائون / Bezä'un ==
 
== بمرده ئون / Bamerde'un ==
 
[[Category:تبری تقویم]]
۳٬۵۴۶

ویرایش