هره ما: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره سومین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مهر ماه خورشیدی . ََ)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
تبری سال ره سومین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مهر ماه خورشیدی .
 
== خور دکتون / xaver daketun ==
 
== بزائون / Bezä'un ==
 
== بمرده ئون / Bamerde'un ==
 
[[Category:تبری تقویم]]
 
ََ
۳٬۵۴۶

ویرایش