فردینه ما: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره اولین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مرداد ماه خورشیدی .)
 
تبری سال ره اولین ما هَسّه و بِرایری کِنده با مرداد ماه خورشیدی .
 
== خور دکتون / xaver daketun ==
 
== بزائون / Bezä'un ==
 
== بمرده ئون / Bamerde'un ==
 
[[Category:تبری تقویم]]
۳٬۵۴۶

ویرایش