روم مقدس امپراتوری: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
جز (ربات:فارسی‌سازی ارقام)
بدون خلاصۀ ویرایش
'''روم مؤقددسموقدس ایمپراتوری''' أتا ایمپراتوری نوم بیهبی‌یه که بعد [[روم]] ایمپراتوری سقوط هکردنهاکردن درسی بیه. اینتا ایمپراتوری نوم اینتا سر وه بیه که وەشونوشون شه خد ره روم ایمپراتوری جانشیرجانشین دوەسەنهدونستنه ئوو [[مسیحی]] دین پەشتیبونپیشتیبوون بینه. اینتا دولت أمروز آلمان جا دیه. اینتا ایمپراتوری میلادی ۱۹ قرن دله وختی که [[ناپلئون بناپارت]] وه ره لشگر بکشیه نابود بیه.
 
[[رده:آلمان تاریخ]]
[[رده:ایتالیا تاریخ]]
 
[[fa:امپراتوری مقدس روم]]