لیسک: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
جز
'''لیسک''' ئه‌تا حیوون نوم هه‌سه که فارسی دله وه‌ره حلزون گه‌نه.لیسک دریو یا شیرین او یا لتکا ی دله زندگی کنده و انواع گیاهون جا تغذیه کنده.
 
 
 
[[category:زیست]]
[[en:Snail]]
۳٬۵۴۶

ویرایش