کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
== زندگی ==
=== وچگی و تحصیلات ===
کیوس گوران اوریمی تاریخ ۷ خرداد ۱۳۱۷ هجری خورشیدی برابر با ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی [[اوریم]] [[سوادکوه]] [[مازرون]] دله دنیا بموئه. ونه نوم، '''کیوس'''، اتا [[مازرونی|تبری]] اسم هسته که از قباد ِریکا، ساسانی‌شاه، اسم جه بَئیته بیّه<ref name="dw" /> که سرسلسلهٔ [[باوندیون|سلسله‌ی باوندیون تبرستون]] هسته.<ref>مازرون و استرآباد،استرئواد، [[رابینو|هاسنت لویی رابینو]]، ترجمهٔ [[وحید مازرونی]]، انتشارات علمی و فرنگی، صفحهٔ ۲۰۲</ref> '''گوران''' (ونه فامیلی) هم کلمهٔ '''گبران''' جه بَیته بیّه که اثر مرور زمون تغییر پیدا هاکرده به گوران. گبران به معنی [[زرتشت|زرتشتیون]] هسته. مردم گوران زرتشتیونی هستنه که پس از تغییر دین مردم ایران به [[اسلام]]، هنتا تغییر دین ندانه.
 
وه در باره شه نسب و نام‌خانوادگی خوری گاته که:
{{نقل قول|شه فامیلی جه همنده شر دومبه که وشون اتا گت طایفونه و [[کردستون]] و [[لرستون]] و [[اصفهان]] دله دکلستونه و گویا [[بهرام گور]] ِزک و زا هستنه که به تبعید اینجه و اونجه بوردنه. ایضاً فرقه‌ای کردستون دله هم دره.
 
اوایل سالای وچگی کیوس گوران، ونه پی‌یر که «'''میرزداش'''» نوم داشته و از مخالفون نظام حکومتی [[ممرضاشاء|پهلوی دوم]] بی‌یه، به عونوان زندونی سیاسی محبوس بیّه.<ref name="mazennume3" />
 
وه در باره شه پی‌یر خوری اینتی گانه که:
{{نقل قول|هر گادِر امونه که امه پی‌یر، میرزداش، ره بورن، اما برمه کاردمی و شونگ و شیدا کاردمی. به قول مه پی‌یر همون‌گادِر امه مبارزات سیاسی شروع بیّه. هیچ‌‌زمون نتونسمی با سیستم کنار بِییم. مه ره وردنه پاسگاه ژاندارمری و مه چش پلی، مه پی‌یر ره شلاق زونه.<ref name="mazennume3" />}}
 
وه پس از اون که نتونسته رشتهٔ پزشکی ره دمباله هاده، به [[تهران]] وردگرسته و کار مطبوعاتی ره با '''روزنومهٔ اقتصادی بورس''' سال۱۳۴۰ [[تهران]] دله شروع هاکرده.<ref name="mazennume2">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.mazandnume.com/?PNID=V10952|عنوان=بخون بخون، ته هم‌زوون منمه، من|زبان=فارسی|ناشر=مازندنومه|تاریخ بازدید=۱۳۸۹/۳/۸}}</ref>
 
ات‌ دفعه کیوس گوران انجام اتا مصاحبه وسّه روزنامهٔ بورس جه به بانک کار بورده اونجه، مسئولیت '''روابط عمومی ِبانک''' با [[قاسم لاربن]] بی‌یه. لاربن وه ره بائوته که روزنومهٔ بورس ره ول هاکنه و بوره [[اطلاعات]] دله.<ref name="mazennume3" /> وه پس از اون به [[اطلاعات|روزنامهٔ تهران جورنال (اطلاعات فعلی)]] بورده و پس از مدتی بخاسته که بتونه هفته‌نومهٔ اطلاعات دله هم بنویسه ولی '''محرمعلی خان''' که مسئول [[سانسور]] اخبار اون زمون بی‌یه نی‌یشته که وه شه کار ره هاکنه.<ref name="dw" /> وه اواسط دهه ۱۳۴۰ه‍.ش. به عنوان کارشناس [[ئو|هیدرولوژی منابع ئو]] به [[لرستون]] بورده.<ref name="mazennume2" /> سال ۱۳۴۱هجری خورشیدی [[اهواز]] دله و به سفارش دکتر پیراسته، ادارهٔ آبئو و خاک [[خوزستان اوستان|خوزستون]]، که ونه‌کار مطالعه رژیم رودخانه‌ئون سر بی‌یه، دله مشغول به کار بیّه.<ref name="mazennume3" />
 
وه همین ایام به اتا از دانشگاه‌ئون [[هلند]] بورده تا مدرکی اونجه بَیره و بئه<ref name="mazennume3" /> ولی به دلیل سابقه‌ی مبارزاتی که ونه پی‌یر داشته، وزارت امور خارجه به وه اعلام هاکرده که ونه مدرک، وزارت علوم دله قبول نوانه. این زمون دانشکده به وه بائوته که فقط در صورت قبول‌هاکردن تابعیت اتا از ملل [[بولیوی]] یا [[مصر]] و سپس دمبال هاکردن زندگی [[هلند]] دله بتونده شه تحصیلات ره ادامه هاده. برهمین اساس وه شه درس ره نصفه‌نیمه بی‌یشته و به [[ایران]] وردگرسته.<ref name="CESME" /> <ref name="mazennume3" />
 
کیوس گوران امه دوره دله دِباره شعرون مازرونی ره با نوعی طراوت و تنوع مواجه هاکرده. ونه اشعار دله خله از سبک‌ها هارشی‌یه وانّه.
کیوس گوران در باره شه انگیزه خور گاته:
{{نقل قول|من بمومه [[مازرونی]] شعر ره اون شکل دِ بیتی جه دربی‌یاردمه. اعتقاد داشتمه تبری شعر هم بتونده غزل یا قصیده بائه، مثنوی بائه، و دِ‌ بیتی هم بائه و اینکه شعر مازرونی گذشته، همون دِبیتی‌ئون معروفش، فقط شِکوه بی‌یه و غالباً شکوهٔ عاشقانه یا ظلم عاشق و معشوق مطرح بی‌یه و یا ظلم ارباب و رعیت. همیشه این دِتا بینه. بعد من بمومه و باتمه مثلاً آقا بییم باریم ئو چه گل بیّه، برگ چه زرد بیّه، چی بکانیم اون زمستون وسّه که گاز قطع وانه، چه بکانیم با خانی که هیچ‌گادر اون عاج خانی جه جـِر نوانه. این دُم‌کلفت‌ها که گانّه، دمُشون ره کاجه کلفت هاکردنه! و من همهٔ اینا ره به غزل و قصیده بَوردمه که البته خمی هم به ابرو بموئه و اوقات زیادی تلخ بیّه که چچی سه اینتی تلخ و گزنده و به تعبیر بعضی‌ئون گانّه، «'''عجب طنز تلخی'''» که اما گامبی، «'''عجب حقیقت شیرینی'''».<ref name="dw" />}}
 
۲۱٬۵۳۲

ویرایش