رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصۀ ویرایش
دتا دستوری نکته هسه که شما ونه مازرونی نویسی دله وشون ره رعایت هکنین:
*'''مضاف و مضاف الیه''' دله و '''صفت و موصوف''' ِمیون مازرونی دله بر عکس فارسی و خله از دیگه زوونا هسته. مثلأ '''کار ِمن''' که اتا فارسی واژه هسه، مازرونی دله بونه '''مه کار'''.
 
:اضافی کسره
::واژه یه انتها، صامت ره ختم بوّه: واژه+فاصله+ِ+فاصله+واژه
:::مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
 
::واژه یه انتها، مصوت ره ختم بوّه: واژه+فاصله+یه+فاصله+واژه
:::مثال: علی یه سره (خانه‌ی علی)
 
==لهجه‌ئون==
۳٬۵۴۶

ویرایش