تیلوزیون: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
[[تصویر:tv.jpg|thumb|left|200px]]
''' تیلوزیون''' اتا [[برق]]ی وسیله هسه که ونه جا صوتی ئو تصویری امواج مونتقل بونه.تیبلویزیون اتا جور رسانه هسه یا ایکه اتا وسیله هسه خور برسین .امروزه اتا خله تیلوزیونی اسگا دره که وشون کار ای هسه که برنومه اجرا هکنن ئو ای برنومه‌ئون ره اتا راهی‌کر جا راهی کننه مردم سره ئو اگه شما اتا بئیته ( تیلوزیون) دارین راحت توننی ای امواج ره بیرین ئو برنومه‎‌ئون ره هارشین. تیلوزیون ره [[جان لوچی بورد]] اتا اسکاتلندی دانشمند درست هکرده.
[[رده:اشیارسانه]]
 
[[fa:تلوزیون]]
۲۱٬۹۶۸

ویرایش