ایسلام: نسخه‌ئون ِفرق

جز
* ''گت بنویشت ره بخونین:'' [[کارنوندیون]]
 
بعد از بمردن محمد ئو بعد از جنگون رده ( جنگ‌ئونی که اعراب میون دیّه ) برای کونترل نیروی جنگ طلبی عئربون ،عئربون، به فرمون ابوبکر ئو عومر ،عومر، عئربون ئیران جه بتجینه ئو طی ۱۰ سال ئیران جز نوائی گیلون ئو مازرون وا بینه ولی این جائون ره گیل جاماسب (که اون زمون شائ کارنودیون بیه) به وشون ندانه.
 
 
۱۰۷

ویرایش