محک

‏۱ ژوئیه ۲۰۰۹ عضو شد
بدون خلاصه
</div><div style="font-family: Tahoma,Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 9.5pt; text-align: justify;">
<center>
{{کاربر:محک/سرولگسر ولگ}}
{{ب|به نوم ِاون خِدایی که کریمه|وِنه جه مهربون‌ته من ندیمه}}
</center>
;منه وبلاگ ِخَوِری
مه اتا بُسّه وبلاگ هم دارمه که فقط مازرون ره تک سر بی‌یاردِن وسّه نویسنه. ونه دله هر چی که به مازرون مربوط بائه ره به صورت دونشنومه‌ای و به‌صورت بی‌طرفانه، نویسمبه.
* این وبلاگ شه از چنتا تیکه‌ئون تشکیل وانه مثلأ بخش زوون‌ئون(شامل: [http://mazeroni.blogspot.com فارسی] ، [httpشامل://enmazeroni.blogspot.com انگلیسی] ، [http://ar-mazeroni.blogspot.com عربی] ، [http://ru-mazeroni.blogspot.com روسی] ، [http://fr-mazeroni.blogspot.com فرانسوی] ، [http://es-mazeroni.blogspot.com ایسپانیایی] ، [http://pl-mazeroni.blogspot.com لهستونی] ).
*[http://mazeroni.blogspot.com فارسی]
* فارسی وبلاگ هم خدمات متفاوتی دانّه(شامل: [http://mazeroni.blogspot.com/ مقاله] ، [http://library-mazeroni.blogspot.com/ کتابخنه] ، [http://gallery-mazeroni.blogspot.com/ نگارخنه] ، [http://flok-song-mazeroni.blogspot.com/ نواخنه] ، [http://help-mazeroni.blogspot.com/ رونما] ).
*[http://enmazeroni.blogspot.com انگلیسی]
* اَی دکّال خادی مقالات هم چارتا رج دله دسته‌وندی وانّه(شامل: [http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE تاریخ] ، [http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 گت مردمون] ، [http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 جائون] ، [http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 فرهنگ] ).
*[http://ar-mazeroni.blogspot.com عربی]
*[http://ru-mazeroni.blogspot.com روسی]
*[http://fr-mazeroni.blogspot.com فرانسوی]
*[http://es-mazeroni.blogspot.com ایسپانیایی]
*[http://pl-mazeroni.blogspot.com لهستونی]
 
فارسی وبلاگ هم خدمات متفاوتی دانّه. شامل:
*[http://mazeroni.blogspot.com/ مقاله]
*[http://library-mazeroni.blogspot.com/ کتابخنه]
*[http://gallery-mazeroni.blogspot.com/ نگارخنه]
*[http://flok-song-mazeroni.blogspot.com/ نواخنه]
*[http://help-mazeroni.blogspot.com/ رونما]
 
اَی دکّال خادی مقالات هم چارتا رج دله دسته‌وندی وانّه. شامل:
*[http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE تاریخ]
*[http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 گت مردمون]
*[http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 جائون]
*[http://mazeroni.blogspot.com/search/label/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 فرهنگ] ).
 
----
۲۱٬۳۸۹

ویرایش