نگرش: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
در اينتا تعريف كه عمدتاً بر نظريه ي يادگيري استوار هسه تأثير تجارب گذشته بر سازمان هدائن به نگرش ها و همچنين نشون هدائن واكنش به اتا موقعيت(آنطور كه در رويكرد رفتاري مطرح هسه) مورد توجه قرار بيته<ref>پاشا شريفي،1381. اصول روان سنجي و روان آزمايي.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413 </ref>
 
{{خرد}}
 
==منابع==