دین: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحهٔ جدید: دین ایزدی یا فراطبیعی موضوعات ر باور داشتن هسه که ایمان ر مبتنی هسه و پرستش ر سبب بونه . خداوند...)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
{{بی منبع}}
دین ایزدی یا فراطبیعی موضوعات رره باور داشتن هسه که [[ایمان]] رره مبتنی هسه و [[پرستش]] رره سبب بونه . خداوند [[قران]] دله گنه که : ان الدین عندالله الاسلام .
 
[[رج:دین]]
 
[[fa:دین]]