سرلینگ دون: نسخه‌ئون ِفرق

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
(صفحه‌ای جدید با 'سر لینگ دون یک کلمه مازرنیست که معادل فارسی ندارد و به معنی خوابیدن دو نفر در کنار ...' ایجاد کرد)
 
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
سر لینگ دون یک کلمه مازرنیست که معادل فارسی ندارد و به معنی خوابیدن دو نفر در کنار هم و معکوس هم میباشدمی‌باشد بدین معنی که سر یکنفر در کنار پای نفر دیگر قرار بگیرد
۱٬۲۴۸

ویرایش