کراچی: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید با '''' کراچی''' أتا شهر نوم هسه پاکئون دله دره. ==جوغرافی== اینتا شهر پاکئون جنوب دله در…' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
''' کراچی''' أتا شهر نوم هسه که [[پاکئون]] دلهجنوب ور دره.اینتا شهر پاکئون ایقتصادی نیشته‌گا هسه.
==جوغرافی==
اینتا شهر پاکئون جنوب دله دره.وه أتا بندر هسه که [[عومان دریا]] پلی دره ئو پاکئون ایقتصادی نیشتەگا هسه.
 
{{پاکئون شهرون}}
[[رده:پاکئون شهرون]]