سرخپوست: نسخه‌ئون ِفرق

جز
Rebot Bayten: fa:سرخ پوستان; تغييرات تجميلية
جز (سەرخپوستون بـورده سرخپوست ره: لینک ویشته بوئه ، بخوندستن راحت ته بوّه)
جز (Rebot Bayten: fa:سرخ پوستان; تغييرات تجميلية)
'''سەرخپوستون''' [[آمریکا قاره]] بومیون هسەنه که قبلن مردەم فکر کردنه که وەشون شه سر أتا سیوا نژاد هسەنه ولی اسا بدونەس بأیه که وەشون [[زرد پوس]] هسەنه.سەرخپوسون [[یخ دوسون دوره]]،[[آسیا]] جا بەمونه [[آمریکا]].وەشون اصل دله همون [[یاکوت]]ون هسەنه.وەشون قبل آمریکا پیدا بین جا،اینتا قاره دله همه جا دینه ئو شه سر چن تا گت ایمپراتوری داشتەنه که چن تا وەشون نوم هسه:
* [[آزتک]]
* [[اینکا]]
* [[مایا]]
وەشون بعد ایکه [[ئوروپا]]ئیون بەمونه آمریکا دله خله وەشون جا جنگ هکردنه ولی آخر سر شکست بخردنه ئو چن سال وەشون [[بردەداری|برده]] بینه.
 
[[رج:سرخ پوستون]]
[[رج:مردمون با حیساب کار]]
 
[[fa:سرخ پوستان]]
۵٬۴۹۷

ویرایش