ترکیه استقلال جنگ: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
 
'''ترکیه استقلال جنگ''' ([[استامبولی ترکی]] جه: Kurtuluş Savaşı orیا İstiklâl Harbi) متحدین که جهونی جنگ اول دله [[عثمانی]] ره بَییتنه، وه ره رِقِد دپاشینه و خاستنه وه ره تیکه‌تیکه هاکنن ولی «ملی‌گرا ترکون» نظامی و سیاسی مقاومت جه وشون دیم‌به‌دیم هرسّانه. وشون مقاومت آتاتورک ره کار سَر بیارده. بعد نظامی عملیات علیه یونان و بجنگستن ارمنیون و فرانسویون جه، ژولای ۱۹۲۳، ترکی انقالبیون اونان ره مجبور هاکردنه که دِتا پیون جا ترکیه ره وِل هاکنن. متحدون بی‌یشتنه که ترکیه ِدولت جمهوری بواشه و دولت بسازه ولی عثمانی ره رِقِد بدانه.
 
 
== منابع ==