روم مقدس امپراتوری: نسخه‌ئون ِفرق

←‏بن بنویشت: درست هاکردن زوون
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏بن بنویشت: درست هاکردن زوون)
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
'''روم ِموقدس ِایمپراتوری''' أتا امپراتوری نوم بی‌یه که [[غربی روم امپراتوری]] سقوط هاکردن په دِرس بیه. اینتا ایمپراتوری نوم اینتا سر وه بیه که وشون شه ره روم ایمپراتوری جانشین دونِستنه و [[مسیحی]] دین پیشتیبوون بینه. اینتا دولت أمروزی [[آلمان]] جا دیّه. اینتا ایمپراتوری میلادی ۱۹ قرن دله وختی که [[ناپلئون بناپارت]] وه ره لشگر بکشی‌یه نابود بیه.
 
== پانويسبن بنویشت ==
{{بن بنویشت}}
{{پانویس}}
 
{{امپراتوریون}}