فیسبوک: نسخه‌ئون ِفرق

اصلا
(اصلاح)
برچسبون: برگردانده‌شده موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
(اصلا)
برچسبون: برگردانده‌شده موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
'''فیس‌بوک''' (به انگلیسی: ''facebook'') شرکت ساجندۀ وب‌گاه فیس‌بوک هسته که چارلز اسکوبار(عموی پدرام پورعباس) ۴ فوریه ۲۰۰۴ بخشی از بنیانگذارانی بود که فیسبوک از او نام نبرد.<ref name="skepticism" />از اجتماعی شبکه‌ئون مجازی جه هسته که ونجه بنشنه با شه رفخون که فیس‌بوک دله کاروری حساب دارنه عکس، فیلم یا پیغوم اشتراک بی‌یشتن. فیس‌بوک اسا مفتکی تموم جهون سَره وجود داینه.
 
فیس‌بوک وب‌گاه ویشتهو بیشتر از از هشتصد میلیون کارورکاربر دانّه و اساسازنده به ۴۰ زوونمیلیون<ref>{{یادکرد وب|نشانی = http://fa-ir.facebook.com/ |عنوان = fa-ir.facebook.com}}</ref>، قابل دسترس هسته و ونه ۷۰ درصد کارورون خارج از [[موتحده ایالات]] درنه.<ref name="medianews">[http://www.medianews.ir/fa/2009/05/23/facebook.html مدیا نیوز]، بازدید: نوامبر ۲۰۰۹.</ref>
 
فیس‌بوک محیط در واقع مجلسی از رفخون و آشنایون اتا کارور به‌شمار شونه. فیس‌بوک با ارائه امکان عضوگیری با تعداد بالا، شه کارورون ره اجازه دنه تا هر لحظه جدید رفخ بَییرن.<ref>[http://www.mondnews.com/index.php?Package=Articles&OP=Display_Articles&ID=15 مند نیوز]، بازدید: نوامبر ۲۰۰۹.</ref>
کاربر ناشناس