لیسک: نسخه‌ئون ِفرق

برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
لیسکون تقریباً همه جاهان بتونّه دَواشِن. ولی [[دریا]] یا شیرین [[ئو]] یا لکـّای دله زندگی کنده و انوائ گیاهون جا تغذیه کانده. خادی لیسک ِانواع هم خله زیادنه و دانشمندون چن‌هزارجور لیسک ره تاسا بشناسینه.
 
== وابستهویشته جستارونبخوندین ==
* [[لیسه]]
 
۱٬۶۵۹

ویرایش