میخائیل گورباچف: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسبون: برگردانده‌شده موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار
| نام اصلی= '''میخائیل گورباچُف'''{{سخ}}Михаил Горбачёв
| تصویر = RIAN archive 359290 Mikhail Gorbachev.jpg
| شرح تصویر =
کاربر ناشناس