وینی ماندلا: نسخه‌ئون ِفرق

(ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر)
 
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{عجیب و سیاستمداران ارقام ِبساتن}}
 
[[رج:اولین بانوان جنوبی آفریقا]]
کاربر ناشناس