الکساندر کواشنیوسکی: نسخه‌ئون ِفرق

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار | نام = '''الکساندر کواشنیوسکی'''{{سخ}}Aleksander Kwaśniewski | ت...» ایجاد کرد)
 
 
 
[[رج:زننه آدمون]]
[[رج:رئیس‌جمهورهای لهستان رییس‌جمهورون]]
کاربر ناشناس