۲۰۱۸: نسخه‌ئون ِفرق

 
* [[دونالد ترامپ]]، آمریکایِ رییس، ات‌سری گمرکی مالیات [[چین]] و [[اروپای اتحادیه]] وسّه بی‌یشته که خله کشورون ِداد ره در بیارده.
* [[فیس بوک]] اعتراف هاکرده که ونه اطلاعات جه بعضی سیاسی مسائل دله استفاده هاکردنه و همینسه ونه بورس خله افت هاکرده.
* [[فوتوال جهونی جام ۲۰۱۸]] این سال [[روسیه]] دله برگزار وانهبیه. [[فرانسه]] قهرمون این دوره بیّه.
* [[دونالد ترامپ]] برجام جه بریم بمو و ایران ره اَی تحریم هاکرده.
 
== بزائه‌ئون ==
۲۱٬۵۶۰

ویرایش