دنگ ژیائوپینگ: نسخه‌ئون ِفرق

ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر
 
بند ۲۱:
'''دنگ ژیائوپینگ''' یک سیاستمدار چینی بود. او [[رهبر پرشمار]] [[جمهوری خلق چین]] از سال ۱۹۷۸ تا زمان بازنشستگی او در سال ۱۹۸۹ بود. پس از [[رئیس]] حزب کمونیست چین [[رئیس]] [[مائو زدونگ]] مرگ ، دنگ کشور خود را از طریق اصلاحات اقتصادی و اقتصادی در سطح وسیع هدایت کرد. در حالی که دنگ هرگز به عنوان [[رئیس جمهور جمهوری خلق|چین رئیس جمهور]]، [[فهرست نخست وزیران جمهوری خلق چین|رئیس دولت]] یا [[دبیر کل کمونیست حزب چین]] [[دبیر کل]] (یعنی فهرست) [[دبیران کلیدی و رؤسای حزب کمونیست چین|رهبر]] حزب کمونیست چین [[حزب کمونیست]] بود، اما او مسئول بود برای اصلاحات اقتصادی و افتتاح اقتصاد جهانی. در طول رهبری برجسته خود، مقامات رسمی دولت او [[رئیس کمیته ملی کنفرانس مشورتی چینی مردم]] از ۱۹۷۸-۱۹۸۳ و [[رئیس کمیسیون نظامی مرکزی]] از جمهوری خلق چین از سال ۱۹۸۳ - ۱۹۹۰، در حالی که موقعیت های رسمی حزب او [[نایب رئیس حزب کمونیست چین]] از ۱۹۷۷-۱۹۸۲ و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کمونیست چین از ۱۹۸۱-۱۹۸۹ بود.
 
== گالری ==
== چه‌گوارای نگارخنه ==
<center>
<gallery>
کاربر ناشناس