نیکلای چائوشسکو: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار | نام = '''نیکلای چائوشسکو'''{{سخ}}Nicolae Ceaușescu | تصویر = Nic...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار | نام = '''نیکلای چائوشسکو'''{{سخ}}Nicolae Ceaușescu | تصویر = Nic...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
کاربر ناشناس