کلاج: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(افزودن)
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
برچسبون: موبایل جه دَچی‌ین موبایل ِبروزر جه دچی‌ین
سرده= '''''Corvus'''''
اتا پرنده ی نوم هسه که فارسی دله وه ره [[:fa:کلاغ|کلاغ]] گنه . کلاج تا400سال عمر کنه و تونه تا6ره بشمره.
ویشتر از 6 ره تشخیص ندنه.چیزایی ره که برق زنه خله دوس دارنه و ماهی بیتن و دزدی صابون ونه ره خله دوس دارنه.باز هکردن آغوز رِم وه اوساه.
 
[[رج:پرنده]]
کاربر ناشناس