کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

کیوس گوران تا اسا شه شعرون ره مازرونی زوون ره چارتا مجموعه دله منتشر هاکرده. این چارتا مجموعه بترتیب «[[مازرون۱|مازرون۱]]»، «[[مازرون۲]]»، «[[چل سال عاشقی]]»، «[[پس ته کویی؟]]» و «[[یاد اون روزا بخیر]]» نوم جا پخش بینه. ونه اولین اثر مازرون نوم داشته و موجب بیّه تا کیوس ونه پـِشتی جا، شه دومین کاست ره مازرون۲ نوم جا منتشر هاکنه؛ ولی این مجموعه استقبال جا روبرو نیّه و انتخابی موسیقی و شعر باهم سازگار نَینه و تنظیون شعرون ره نخاردنه.<ref name="mazennume1" /> کیوس ِسومین آلبوم چن ساله تأخیر په بازار دله بمو و اینتا هم با استقبال مواجه بیّه.
 
چل سال عاشقی بر خلاف دِتا آلبوم اول، که مازرون ِفرنگخنه پخش کارده، مهرآوایِ انتشارات جه منتشر بیّه. مهرآوا مجموعه‌یِ همراهی، اتا کتابچه هم پخش هاکرده که ترانه‌ئون و [[فارسی]] دِگاردسته‌ئون ِمتن وشون دله دَیی‌یه.<ref name="mazennume1" /> کیوس آخرین آلبوم هم «پس ته کویی؟» هسته که آخرهایِ شهریور سال ۱۳۹۱ پخش بگردسته. پیش از اونکه اینتا آلبوم ره پخش هاکنن اتا کنسرت دله این محصول ره معرفی هاکردنه و ونه درآمد ره هدانه «ماهک» ره، که اتا خیریه بنیاد، مریض بَیی وچونِ وسّه هسته.<ref name="pa" /> یاد اون روزها بخیر ره هم سال ۱۳۹۴ مهرآوا تنک هاکرده و کیوس گوران ونه درآمد ره هم کامل وقف هاکرده.<ref name="ya">{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref> مهرآوا سال ۱۳۹۴ مازرون یک و دو ره سی‌دی دله دِباره منتشر هاکرده. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/104|عنوان= لوح فشرده مازرون 1و2۱و۲| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13۱۳ فروردین 1395۱۳۹۵}}</ref>
 
{|۷۵٪ class="wikitable" width=""
!width="۸۰"|توضیحات
|-
| rowspan="6"| [[پرونده:Mazerun_1-2.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[مازرون۱ (آلبوم)|مازرون۱]]'''||'''مازرون'''||وصف|| rowspan="16"|ترانه‌های[[شواش گروه]] شواشآهنگون|| ۴:۳۹ ||
|-
|'''آق مدیر'''||داستان تمثیلی || ۱۵:۱۵ ||اتا مدیر ِداستان که آموزش ِسیستم ره عوض هاکردنه په، مله جه وه ره ورنه شهر.
|'''مازرون'''||وصف||وطن||۸:۳۰||
|-
| rowspan="7"| [[پرونده:Pas te kuyi?.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[پس ته کویی؟]]'''<ref>{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/3422273|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=پس ته کویی از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510104633/http://beeptunes.com/album/3422273|تلمبار تاریخ=10۱۰/5۵/2017۲۰۱۷}}</ref>||'''جینگا'''|| || rowspan="7"|[[ابوالحسن خشرو]] و [[پرویز دشتی]] شعرونبخوندست ||42۴۲:50۵۰
|-
|'''درک نمو'''|| ||07 [[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۰۷:38۳۸
|-
|'''پس ته کویی'''|| || 04[[ابوالحسن خشرو]] بخوندست || ۰۴:53۵۳
|-
|'''مازرون'''|| ||08 [[پرویز دشتی]] بخوندست ||۰۸:39۳۹
|-
|'''یاد جوونی'''|| ||15 [[پرویز دشتی]] بخوندست ||۱۵:12۱۲
|-
|'''توتندی'''|| ||19[[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۱۹:06۰۶
|-
|'''مه ره خجالت اِنه'''|| ||05[[ابوالحسن خشرو]] بخوندست ||۰۵:38۳۸
|-
| rowspan="2"|[[پرونده:Yad_un_ruza.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[یاد اون روزا بخیر]]'''<ref name="ya">{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>||'''من و مش جان برار و وچه‌زا'''|| || rowspan="2"|محمود رمضانی و سیاوش طالبی آثار||32۳۲:55۵۵
|-
|'''خاسّگاری'''|| ||25۲۵:06۰۶
|-
|}
۲۱٬۵۳۲

ویرایش