کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
== زندگی ==
=== وچه‌گی و تحصیلات ===
[[پرونده:Ciyos Guran Iranian poet.jpg|170px|چپ|بندانگشتی|اتا عکس کیوس گوران جه در حال بخوندستن اثر [[منصور هدایتی]]]]
کیوس گوران اوریمی روز ۷ خرداد ۱۳۱۷ شمسی هجری برابر ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی [[سوادکوه]]ِ [[اوریم]] دله دنیا بموئه. ونه نوم، ''کیوس''، اتا [[مازرونی|تبری]] اسم هسته که [[قباد]] ِریکا، [[ساسانیون|ساسانی‌شاه]]، اسم جه بَئیته بیّه<ref name="dw" /> که [[باوندیون|تبرستون باوندیون سلسله]] سرسلسله جه هسته.<ref>مازرون و استرآباد، [[رابینو|هاسنت لویی رابینو]]، ترجمهٔ [[وحید مازرونی]]، انتشارات علمی و فرنگی، صفحهٔ ۲۰۲</ref> ''گوران'' (ونه فامیلی) هم ''گبران'' کلمه جه بَیته بیّه که زمون ِبگذشتی په گوران جه تغییر پیدا هاکرده. گبران ِمعنی [[زرتشتی|زرتشتیون]] هسته. گوران ِمردِم زرتشتیونی هستنه که ایران ِمردم ِدین تغییر هاکرده په، هنتا تغییر دین ندانه و [[اسلام]] ره قبول نَکاردنه.
 
 
== آثار ==
[[پرونده:Ciyos Guran Iranian poet.jpg|170px|چپ|بندانگشتی|اتا عکس کیوس گوران جه در حال بخوندستن اثر [[منصور هدایتی]]]]
[[پرونده:pas te kuyi?.jpg|thumb|left| پس ته کویی؟ ِآلبوم ِجلد]]
کیوس گوران دِتا [[مازرونی]] و [[فارسی]] زوونون جه شعر گانه<ref name="dw" />؛ ولی خِش نِدانّه که ونه فارسی شعرون انتشار پیدا هاکنن.<ref name="mazennume2" /> ونه مازرونی شعرون تااسا چارتا آلبوم دله منتشر بَیینه. کیوس شعرون ویشته غزل، قصیده، مثنوی، نیمایی و دِبیتی قالبون درون هستنه. وه شه معروف بیّن دلیل ره شه آثار ِتنوع دونده که شعرونِ سبک دله ایجاد هاکرده. ونه اشعار خله دیگه شعرون تبری جا بانشاط‌تر هستنه چون وه تلاش هاکرده تا «شِکوه» و «ناله» بَدِل موزون و ترانه‌وار شعرون جه کار بزنه.<ref name="dw" />
 
 
 
=== کاستونآلبوم‌ها ===
کیوس گوران تا اسا شه شعرون ره مازرونی زوون ره چارتا مجموعه دله منتشر هاکرده. این چارتا مجموعه بترتیب «[[مازرون۱|مازرون۱]]»، «[[مازرون۲]]»، «[[چل سال عاشقی]]» و، «[[پس ته کویی؟]]» و «[[یاد اون روزا بخیر]]» نوم جا پخش بینه. ونه اولین اثر مازرون نوم داشته و موجب بیّه تا کیوس ونه پـِشتی جا، شه دومین کاست ره مازرون۲ نوم جا منتشر هاکنه؛ ولی این مجموعه استقبال جا روبرو نیّه و انتخابی موسیقی و شعر باهم سازگار نَینه و تنظیون شعرون ره نخاردنه.<ref name="mazennume1" /> کیوس ِسومین آلبوم چن ساله تأخیر په بازار دله بمو و اینتا هم با استقبال مواجه بیّه.
 
چل سال عاشقی بر خلاف دِتا آلبوم اول، که مازرون ِفرنگخنه پخش کارده، مهرآوایِ انتشارات جه منتشر بیّه. مهرآوا مجموعه‌یِ همراهی، اتا کتابچه هم پخش هاکرده که ترانه‌ئون و [[فارسی]] دِگاردسته‌ئون ِمتن وشون دله دَیی‌یه.<ref name="mazennume1" /> کیوس آخرین آلبوم هم «پس ته کویی؟» هسته که آخرهایِ شهریور سال ۱۳۹۱ پخش بگردسته. پیش از اونکه اینتا آلبوم ره پخش هاکنن اتا کنسرت دله این محصول ره معرفی هاکردنه و ونه درآمد ره هدانه «ماهک» ره، که اتا خیریه بنیاد، مریض بَیی وچونِ وسّه هسته.<ref name="pa" /> یاد اون روزها بخیر ره هم سال ۱۳۹۴ مهرآوا تنک هاکرده و کیوس گوران ونه درآمد ره هم کامل وقف هاکرده.<ref name="ya">{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>
 
مهرآوا سال ۱۳۹۴ مازرون یک و دو ره سی‌دی دله دِباره منتشر هاکرده. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/104|عنوان= لوح فشرده مازرون 1و2| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref> احتمالاً اتا جدید اثر بنوم «یاد اون روزا بخیر» هم ونجه منتشر وانه. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/127|عنوان=یاد اون روزا بخیر | ناشر = مهراوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref>
!width="۸۰"|توضیحات
|-
| rowspan="6"| [[پرونده:Mazerun_1-2.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[مازرون۱ (آلبوم)|مازرون۱]]'''||'''مازرون'''||وصف|| rowspan="16"|ترانه‌های گروه شواش|| ۴:۳۹ ||
|-
|'''آق مدیر'''||داستان تمثیلی || ۱۵:۱۵ ||اتا مدیر ِداستان که آموزش ِسیستم ره عوض هاکردنه په، مله جه وه ره ورنه شهر.
|'''تعزیه'''||داستان تمثیلی|| ۲۰:۱۹ ||اتا مردی داستان که تعزیه دله ایمام حوسِن نقش ره داشته و راست-راستی شمر ره تج کارد جه کشانه.
|-
| rowspan="10"| [[پرونده:Mazerun_1-2.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[مازرون۲]]'''||'''مرد نکونام'''||تمثیلی|| ۴:۵۸ ||
|-
|'''مه تجن'''||وصف|| ۵:۱۳ ||
|'''مه ره خجالت اِنه'''|| ||05:38
|-
| rowspan="2"|[[پرونده:Yad_un_ruza.jpg|150px|هیچ]]<br />'''[[یاد اون روزا بخیر]]'''<ref name="ya">{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>||'''من و مش جان برار و وچه‌زا'''|| || rowspan="2"|محمود رمضانی و سیاوش طالبی آثار||32:55
|-
|'''خاسّگاری'''|| ||25:06
۲۱٬۵۳۲

ویرایش