کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

چل سال عاشقی بر خلاف دِتا آلبوم اول، که مازرون ِفرنگخنه پخش کارده، مهرآوایِ انتشارات جه منتشر بیّه. مهرآوا مجموعه‌یِ همراهی، اتا کتابچه هم پخش هاکرده که ترانه‌ئون و [[فارسی]] دِگاردسته‌ئون ِمتن وشون دله دَیی‌یه.<ref name="mazennume1" /> کیوس آخرین آلبوم هم «پس ته کویی؟» هسته که آخرهایِ شهریور سال ۱۳۹۱ پخش بگردسته. پیش از اونکه اینتا آلبوم ره پخش هاکنن اتا کنسرت دله این محصول ره معرفی هاکردنه و ونه درآمد ره هدانه «ماهک» ره، که اتا خیریه بنیاد، مریض بَیی وچونِ وسّه هسته.<ref name="pa" />
 
| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref> و مهرآوا سال ۱۳۹۴ مازرون یک و دو ره سی‌دی دله دِباره منتشر هاکرده. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/104|عنوان= لوح فشرده مازرون 1و2| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref> احتمالاً اتا جدید اثر بنوم «یاد اون روزا بخیر» هم ونجه منتشر وانه. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/127|عنوان=یاد اون روزا بخیر | ناشر = مهراوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref>
ونه آثار بعضی آلبوم‌های دیگه، من‌جمله [[سوزگلام (آلبوم)|سوزگلام]] و [[شبی به نغمه و نوا]]، دله هم دَیی‌یه<ref name="siz">{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/classifieds/view/264|عنوان=کیوس (کیوز) گوران
| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref> و مهرآوا سال ۱۳۹۴ مازرون یک و دو ره سی‌دی دله دِباره منتشر هاکرده. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/104|عنوان= لوح فشرده مازرون 1و2| ناشر = مهرآوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref> احتمالاً اتا جدید اثر بنوم «یاد اون روزا بخیر» هم ونجه منتشر وانه. <ref>{{وب منبع|نویسنده = |لینک= http://www.mehrava.com/index.php/products/view/127|عنوان=یاد اون روزا بخیر | ناشر = مهراوا|تاریخ = |هارشی‌ین تاریخ= 13 فروردین 1395}}</ref>
 
{|۷۵٪ class="wikitable" width=""
|'''مازرون'''||وصف||وطن||۸:۳۰||
|-
| rowspan="7"| '''[[پس ته کویی؟]]'''<ref>[{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/3422273|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=پس ته کویی از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510104633/http://beeptunes.com/album/3422273|تلمبار پس ته کویی از کیوس گوران]، بیپ تونز. هارشی‌ین گدر: تاریخ=10 مه /5/2017.}}</ref>||'''جینگا'''|| || rowspan="7"|[[ابوالحسن خشرو]] و [[پرویز دشتی]] شعرون||42:50
|-
|'''درک نمو'''|| ||07:38
|'''مه ره خجالت اِنه'''|| ||05:38
|-
| rowspan="2"| '''[[یاد اون روزا بخیر]]'''<ref>[https://web.archive.org/web/20170510105323/{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/180570127 |ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=یاد اون روزا بخیر از کیوس گوران|تاریخ=|تلمبار بیپ تونزلینک=https://web. هارشی‌ین گدرarchive.org/web/20170510105323/http://beeptunes.com/album/180570127|تلمبار تاریخ=10 مه /5/2017.}}</ref>||'''من و مش جان برار و وچه‌زا'''|| || rowspan="2"|محمود رمضانی و سیاوش طالبی آثار||32:55
|-
|'''خاسّگاری'''|| ||25:06
|-
|}
 
=== کایری‌ئون ===
کیوس دیگر خونش‌کرونی که مهرآوایِ انتشارات جه کار کانّه جه هم بعضی آثار دله کایری هاکرده و اتا-دِتا آهنگِ شعر ره بنویشته. بعضی‌شون اینجه بمونه:
{| class="wikitable sortable"
|-
! آهنگ نوم !! آلبوم نوم !! خونش‌کر(ون) !!
|-
| کتولی || ترنه وا || [[اسماعیل عبدی]] || [[صبا رمضانی]] دف و دایره جه<ref>{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/3416259|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=ترنه وا از اسماعیل عبدی|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510132707/http://beeptunes.com/album/3416259|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>
|-
| همین تر گل بباره || تتی وا || [[محمد ابراهیم عالمی]] || علی اصغر مهجوریان نماری همراهی این شعر ره باته.<ref>{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/track/28917546|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=همین تر گگل بباره|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20151206133552/http://beeptunes.com:80/track/28917546|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>
|-
| پییز || شبی به نغمه و نوا || شه || تکراری کار بی‌یه و مازرون دو آلبوم دله دیّه<ref>{{وب منبع|لینک=http://beeptunes.com/album/47564244|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=شبی به نغمه و نوا|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510133744/http://beeptunes.com/album/47564244/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%BA%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%A7/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>
|-
| پییز || سوز گلام || شه || تکراری کار بی‌یه و مازرون دو آلبوم دله دیّه<ref>{{وب منبع|لینک=beeptunes.com/album/467751621|ناشر=بیپ‌تونز|عنوان=سوزگلام|تاریخ=|تلمبار لینک=https://web.archive.org/web/20170510134058/http://beeptunes.com/album/467751621|تلمبار تاریخ=10/5/2017}}</ref>
|}
 
۲۱٬۵۳۲

ویرایش