کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

جز
== زندگی ==
=== وچه‌گی و تحصیلات ===
[[پرونده:Ciyos Guran Iranian poet.jpg|170px|چپ|بندانگشتی|اتا عکس کیوس گوران جه در حال بخوندستن اثر [[منصور هدایتی]]]]
کیوس گوران اوریمی روز ۷ خرداد ۱۳۱۷ شمسی هجری برابر ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی [[سوادکوه]]ِ [[اوریم]] دله دنیا بموئه. ونه نوم، ''کیوس''، اتا [[مازرونی|تبری]] اسم هسته که [[قباد]] ِریکا، [[ساسانیون|ساسانی‌شاه]]، اسم جه بَئیته بیّه<ref name="dw" /> که [[باوندیون|تبرستون باوندیون سلسله]] سرسلسله جه هسته.<ref>مازرون و استرآباد، [[رابینو|هاسنت لویی رابینو]]، ترجمهٔ [[وحید مازرونی]]، انتشارات علمی و فرنگی، صفحهٔ ۲۰۲</ref> ''گوران'' (ونه فامیلی) هم ''گبران'' کلمه جه بَیته بیّه که زمون ِبگذشتی په گوران جه تغییر پیدا هاکرده. گبران ِمعنی [[زرتشتی|زرتشتیون]] هسته. گوران ِمردِم زرتشتیونی هستنه که ایران ِمردم ِدین تغییر هاکرده په، هنتا تغییر دین ندانه و [[اسلام]] ره قبول نَکاردنه.