شابلون:CURRENTDAYLi: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای تازه حاوی «{{#switch: "{{#time:xij}}" | "۱" = 1 | "۲" = 2 | "۳" = 3 | "۴" = 4 | "۵" = 5 | "۶" = 6 | "۷" = 7 | "۸" = 8 | "۹" = 9 | "۱۰" = 10...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{#switch: "{{#time:xij}}" | "۱" = 1 | "۲" = 2 | "۳" = 3 | "۴" = 4 | "۵" = 5 | "۶" = 6 | "۷" = 7 | "۸" = 8 | "۹" = 9 | "۱۰" = 10...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)
۱٬۰۲۵

ویرایش