کارور گپ:شمال بزرگ: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
 
::ضمناً دیگه هیچ گپی ندارمه که این کارور سَره بَزنِم و اگه بمومه شمه کاروری گپ دله، فقط خاستمه که شِما ره باوِّم [[ویکی‌پدیا:کارورون لوش#CLDR|اینجه]] ره هارشی.--<small>شمه گِگا: </small>[[کارور:محک|<span style="font-family:IranNastaliq;">محک</span>]]<sup>[[کارور گپ:محک|گپ بزوئن]]</sup> ‏۹ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)
:::جناب بابلی سلام، فکر کنم شما مه ره نشناسنی، من مازورنی ویکی‌پدیای اتا قدیمی کارور هسمه و اتا مدت ونه دله مدیر هم بیمه. فکر کنم. جناب محک خور اتاکمه بی‌انصافی هاکردنی. من هم چند مورد دله وشون جا اختلاف نظر داشتمه و شاید هم حلا دارم. اما ونه واقع‌بین بوئیم. وشون فنی توانایی بالا هسه و این ویکی سر زحمت بکشنیه. مقالاتی ره که وشون مازرون خور ویکفای دله بنویشتنه ره هارشین. اینجوری صحبت هاکردن قطعا صحیح نی‌یه.--[[کارور:فیروز|فیروز]] ([[کارور گپ:فیروز|بحث]]) ‏۹ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)
:سلام کارورون محترم.مه هدف از بنويشتن در صفحه بحث محک اعتراض به نوم گونئي آزربايجان بيه.در نوشته مورد نظر من شه نظر ره بنويشتمه و قصد توهين به کارور محترم [[کارور:محک]] يا کسي ديگه اي ره نداشتمه و ندومه مه کجه نوشته توهين آميز بيه که شما کارور محترم [[کارور:فیروز|فیروز]] توهين آميز برداشت هکردني.فکر کمه شما بابلي يا نزديک بابل باشي بر اساس لهجه شما.خدا وکيلي گونئي آزربايجان در شمه منطقه دله کسي استفاده کننه و کسي دوننه گونئي آزربايجان کجه هسه؟سماجت کارور محترم [[کارور:محک]] اينتا اشتباه ره ايجاد کننه که وه نظري مثبت به پانترکون دارننه.فقط همين.
مطلب ديگه که کارور محترم [[baboli 19]] مطرح هکرده من موافق حرفهاي کارور [[baboli 19]] نيمه.درسته اختلاف نظر دارمي ولي نونه جنبه توهين آميز داشته باشه.اينکه کارور محک کم سن و سال هسه و اينکه اينتا ويکي ونه وبلاگه جنبه توهين آميز دارنه.وقتي اما در اينجه فعاليت نکمي و تنها محک فعاليت کننه محک چه کار هکنه؟نتومي بويم که وه انحصار گر هسه.کسي جلوي فعاليت اما ره نيته.بجاي اينکار ونه از کارور محترم محک تشکر هم هکنيم.در آخر با سپاس از محک خواهش کمه آستانه تحمل انتقاد پذيري ره از اينکه هسه اتا کمه بالا بوره.انتقادها و اختلاف نظرها همه براي بهتر بيين اينتا ويکي هسه و اينجه کسي دشمن هم نيه.اگه بحثي هسه در صفحه بحث کارور محک ادامه پيدا هکنه من اونجه بحث دله مشارکت کمه.[[کارور:شمال بزرگ|شمال بزرگ]] ([[کارور گپ:شمال بزرگ|بحث]]) ‏۱۱ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۱۹ (UTC)