کارور گپ:محک/بایگانی ۷: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
 
==فعال هميشگي ويکي مازندراني==
با سپاس از شما به خاطر زنده داشتن اينتا ويکي.نوشتار آذربايجان اسم نوشتار"گونئي آزربايجان"هسه.گونئي در زبون مازندروني چه شي هسه؟من ندومه.همينتي که دونني بنويشتن نوم آذربايجان به روش آزربايجان روشي هسه که پانترکون تجزيه طلب که خاننه ايران جا جدا بون اينتا روش ره بکار ورننه.در اينتا مقاله اگر دقت هکني تموم زبونا ويکي دله آذربايجان ره در پرانتز دله ايران بشتنه نا جنوبي حتا ويکي ترکي دله.در امه فرهنگ دله اما آذربايجان ندارمي و من ندومه که امه مردم آذربايجان ره چه شي گتنه ولي بطور حتم آذربايجان جنوبي يا گونئي آذربايجان هم نتنه و الآن هم ننّه.همينتي که دونني وقتي نوم آذربايجان بورده بونه امه سه مبهم هسه که پرسش کمي کدوم آذربايجان؟جمهوري آذربايجان و امه آذربايجان؟نمي آذربايجان شمالي يا جنوبي؟اينتا ره تو بهتر از من دوني.منطقه ساري دله اينتا ره آزمايش هکن بوين چه نتيجه اي گيرني.اما شمالي ها هيچ ارتباطي با ترک جماعت ندارمي هم از زمينه نژادي و هم از زمينه زباني.اما بيشترين ضربه ره از طرف ترک جماعت بخردمي که نومنه اون در حمله مغول و تيمور و سلجوقيان و قاجار و ديگر ترک تبارون.اما نونه او به اوسيو(آسياب) دشمن بشنيم.فعاليت پاترکي به اما هيچ ربطي ندارنه اما ونه شه زبون ره زنده نگهداريم و در پيشرفت شه استان کوشا باشيم.مه نظر اينتا هسه که عنوان اينتا نوشتار چيزي باشه که با با نوم پانترکون متفاوت باشه.شما شه بهتر توني اسم مناسب انتخاب هکني.اگر مه نظر باشه اذربايجان وسه دو تا نوم تومي بليم اول "آذربايجان ايران" به قول شما آذربايجان جنوبي و دوم "آذربايجان جمهوري" براي کشور آذربايجان.باز با اينحال شه دوني تو دري اينتا ويکي ره گردانني.دوست داشتمه بدونم دانشگاه شرکت هکردني اگر هکردني چه رشته اي قبول بيني و کدوم دانشگاه.شمه فعاليت در اينتا ويکي قابل سپاسگزاري هسه.[[شاکارور:مشارکت‌ها/213.207.201.2شمال بزرگ|شمال بزرگ]] ([[کارور گپ:شمال بزرگ|213.207.201.2بحث]]) ‏۱۲ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۷۱۹ (UTC)