تیفنگ ماکسیم: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
'''تیفنگ ماکسیم''' از نخستین گونه‌های [[مسلسل]] هسته که اتا مخترع بریتانیجی بنام [[سر(لقب)|سر]] [[هیرام استیونس ماکسیم]] در سال ۱۸۸۴ وره اختراع هاکارده. این سلاح بنام "سلاح فتوحات امپراتوری بریتانیا" {{انگلیسی جهزبون|the weapon most associated with British imperial conquest}}نامیده بئیه.
 
ایناینتا تیفنگتِفِنگ در زمانهای قدیم در، ایران وجوددله داشتهدیِّه.
 
[[en:Maxim gun]]
۵۰۳

ویرایش