روژاوا: نسخه‌ئون ِفرق

جز
fixing dead links
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (fixing dead links)
 
قدرت بییتن [[حزب بعث]] که نظریات ضدقومیتی داشته جه، سوریه دله کوردون شه اجتماعی حقوق جه محروم بیینه و حتی وشون کشاورزی زمین‌ئون ره هم مصادره هاکردنه. خله از کوردون اسا شه ره سوریه دله عرب سِراق دنّه تا شه حقوق جه محروم نواشِن. <ref>[http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=15290#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%0A%09%09%09%09%09%09%09], ''حسن هانی زاده، چشم انداز روابط کردها با دولت در سوریه. ۲۰۱۱ . Retrieved in Oct. ۱۸, ۲۰۱۱.</ref> کوردون وضعیت سوریه دله همه کشورون جه بدته هسته و وشون حتی حق کوردی گپ بزوئن و بنویشتن ره ندارنه. <ref>[http://www.amnestyusa.org/regions/middleeast/document.do?id=80256DD400782B8480256F63006435DB Countries | Amnesty International USA<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>، <ref>[http://hrw.org/reports/1996/Syria.htm Syria<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
<ref>[httphttps://archive.is/20120530112641/hrw.org/english/docs/2005/01/13/syria9812.htm Essential Background: Overview of human rights issues in Syria (Human Rights Watch, 31-12-2004)<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== پانویس ==
۴۲

ویرایش