یونسکو: نسخه‌ئون ِفرق

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: nap)
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.unesco.org/ وب‌گاهیونسکو رسمی یونسکوسایت]
* [http://portal.unesco.org/unesco/ev.php?URL_ID=28766&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&PHPSESSID=6378099d242ca2cfda263f9971174ea1 نگاهی کوتاه به اصطلاحات در یونسکو]
* [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html مدیران کل یونسکو]
* [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=1231&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html دفاتر یونسکو در سراسر جهون]
 
{{متحد ملل سازمان ارکان}}
* [http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2309&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html فرهنگ یونسکو]
* [http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/Redbook/index.html کتاب قرمز یونسکو در مورد زبان‌های در حال انقراض (سایت اصلی)]
* [http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_report.html کتاب قرمز یونسکو در مورد زبان‌های در حال انقراض در اروپا]
* [http://whc.unesco.org/ World Heritage Convention]
* [http://www.unescobkk.org/ Asia Pacific Heritage]
* [http://www.unesco.org/webworld UNESCO - برنامه ارتباطات و اطلاعات یونسکو]
* [http://www.unesco.org/webworld/ifap/ UNESCO - اطلاعات مربوط به برنامه‌های یونسکو]
* [http://www.unesco.org/webworld/wpfd/2006 روز جهونی آزادی مطبوعات]
* [http://www.unesco.org/science/intern_prizes.shtml جوایز علمی یونسکو]
* [http://www.uis.unesco.org UNESCO - موسسه آمار یونسکو]
 
{{ارکان سازمان ملل موتحد}}
 
[[رج:یونسکو| *]]
[[رج:سازمان‌ئون بین‌المللی]]
[[رج:ارکان سازمانمتحد ملل موتحدسازمان]]
۲۱٬۶۱۴

ویرایش