ارمنیون نسل‌کوشی: نسخه‌ئون ِفرق

برگردون
(برگردون)
(برگردون)
 
=== ایران ===
درسرتاسر سرتاسرتاریخ تاریخ،دله، ملت ایران معمولاًمعمولن خودخد راره حامی ملت ارمنستان در نظر می‌گیردگیرنه. با ایناینتا وجود در ایناینتا مورد مورد،دله، هیچ مقاومتی از جانب سربازانسربازون اغلب مسلمان ایران مشاهده نشدنیه. پس از عقب نشینی سربازانسربازون روس از شمال غرب ایران، ترک‌های مسلمان به شهر [[سلماس]] در شمال غرب ایران دله هجوم آوردندبوردنه و مسیحیانمسیحیون ارمنی ساکن در آناون شهر رادله ره به فجیع‌ترین وضع ممکن،مومکن، شکنجه و قتل‌عام کردندهکردنه.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.cilicia.com/armo10c-mr191507a.html| عنوان = The "Jihad" Rampant in Persia | تاریخ بازدید = ۱۲ اکتبر ۲۰۱۱| نویسنده = Robert M. Labaree| زبان = انگلیسی}}</ref>
گر چه بایدونه توضیح دادهدا بووه که در آن زمان دله ایران در ضعیف ترین درجه از تاریخ خودخد بسر می‌بردورده و حکومت ایران کمترین تسلطی بر مرزهایششه نداشتمرزها نداشته. چنانچه نیروهای عثمانی تا پایان سال ۱۹۱۸ در بخشهایی از خاک ایران دله حضور داشتندداشتنه.<ref>http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList//وقایع.و.رویدادها.html?Page=&Lang=fa&EventsId=426&Action=EventsDetail</ref>
 
== قتل‌عام ارامنهارمنی ها و مطبوعات وقت ایران ==
عملیات قتل‌عام ارمنیان از سوی حکومت عثمانی تقریباًتقریبن در تمامی روزنامه‌های عمده و دیگر نشریات وقت ایران دله بازتاب یافتداشته. مطالب و گزارش‌های خبری مندرج در آناونای دله از جرایدروزنامه های وقت ایران به نام‌های رعد، عصر جدید، ایران، تبریز، ندای وطن، حبل المتین، شمس و شفق سرخ، در فاصلهٔ سال های۱۹۰۴-۱۹۲۲م /۱۲۸۳ -۱۳۰۱ ش، دله برگرفته شده‌اندبیه.
 
'''شماره ۱۲ عصر جدید''' - ۱۲ اکتبر ۱۹۱۵ - کشتار از ارامنه - ولی همه کس از رفتار ترکها بر ضد ارامنه متفق است. از قراری که تصور می‌کنندکننه زمامدارانزمامدارون امور راره قصد ایناینتا استهسسه که ریشه ارامنه راره کنده از ۸۰۰،۰۰۰ الی ۱،۰۰۰،۰۰۰ آنها راره بقتل رساندندبرسنینه. عیسویها بقبول آئین اسلام از قتل نجات می‌یابندپیدا کننه ولی فیدر حال الوفورحاضر تمامتموم اعضا اثاثیه خانواده وی راره از زنزنا و خواهرخواخر و دخترکیجا که بحد رشد رسیدهبرسیه باشندباشن به حباله ازدواج ترکها در می‌آورندئیارننه که نتوانندنتونن کیش اسلام راره ترک گویندهکنن. از قراریکه می‌گویندگننه وزیر مختار آمریکا مقیمموقیم اسلامبول بتازگی پروتست سختی بر ضد قتل ارامنه کردههکرده و گفته استگنه که ایناینتا مسئله کشیشهای آمریکا راره تهدید می‌نمایدکننه. تنها جوابی که به ایناینتا مسئله دادندهدادنه ایناینتا بودبیه که روز بعد بیست نفر ارمنی در خیابانهای اسلامبول بدار آویختنددله دار بزونه.
 
'''شماره ۱۶۹ رعد '''- ۴ مه ۱۹۶ - اعدام ارامنه در عثمانی دله - بوکارست ۲۱ آوریل - روزنامه ابوک اشعار می‌دارددارنه که از منابع موثقه خبر می‌دهنددننه که ترکها از ابتدای جنگ تاکنونتاالآن متجاوزموتجاوز از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ارمنی راره قتل‌عام نموده‌اندهکردنه در ضمن ۱۰۰،۰۰۰ نفر هم ارامنه کاتولیک مذهب معدوم شده‌اندبینه جد و جهد حکومت آمریکا برای جلوگیری وسسه از اعمال شنیعهزشت ترکها نتیجه حاصل نکرده است.
 
'''ایران – ۸ مارس ۱۹۲۰ – لندن ۲۷''' - تلگراف رئیس مذهبی ارامنهارمنیون از اسلامبول می‌گویدگنه روز نهمنوهوم فوریه قشون فرانسوی ماراش واقعه در سیلیسی راره تخلیه نمودهکرده یکاتا روز بعد از آناون تاریخ میلیون عثمانی سه هزار نفر ارامنه راره مقتولبه قتل نمودندبرسینه. فقط ۱۵۰۰ نفر ارمنی فراراٌ باصلاحیه رسیدند در حالیکه عده کثیری در عرض راه بواسطه سرما منجمد شدندبینه از بیست هزار نفر ارامنه سابق ماراش شانزده هزار نفر مقتول گردیده‌اندبینه مخبر جریده تایمس [ تایمز] از اسلامبول بیانیه مزبور راره نقل نمودههکرده و بعلاوه می‌گویدگنه: میلیون عثمانی سیاست اخراج و نفی بلد نمودنهکردن ارامنه راره تهدید نمودههکردنه و عده از دستجات تبعید شدهبئی راره با همان مظالم و قساوت معمول مقتول ساخته‌اندهکردنه.
 
== قتل‌عام ارامنه و مطبوعات وقت خارجی ==
[[پرونده:NY Times Armenian genocide.jpg|بندانگشتی|250px|چپ|مقاله‌ای در نیویورک تایمز دله به تاریخ ۱۵دسامبر ۱۹۱۵ درباره نسل کشیکوشی ارامنه توسط دولت عثمانی]]
 
[[پرونده:“The Depopulation of Armenia” - The Independent, September 27, 1915.gif|بندانگشتی|250px|چپ|مقاله‌ای در روزنامه [[ایندیپندنت]] دله به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۵ درباره نسل کشیکوشی ارامنه توسط دولت عثمانی]]
 
[[نیویورک تایمز]]